Përshëndetni të gjithë Unë jam një tregtar shërbimi BMW i ri

1.000,00 €

Përshëndetni të gjithë Unë jam një tregtar shërbimi BMW i ri

Përshëndetni të gjithë Unë jam një tregtar shërbimi BMW i ri, një agjenci që merret me analizën e projekteve të sipërmarrësve të rinj dhe i ndihmon ata në realizimin e projektit të tyre. Meqenëse nuk mund të flasim për një projekt pa financim, Shërbimi BMW i ndihmon sipërmarrësit e rinj të gjejnë financim nga institucionet përkatëse të kreditit dhe bankat. Nëse jeni të interesuar për shërbimet tona, na kontaktoni email: olvrmarchel@gmail.com