Kredit za svakoga od dobrog karaktera.

1,00 €

Kredit za svakoga od dobrog karaktera.

Bok Moja ponuda je također otvorena za sve tvrtkama, korporacijama i svima dobrog karaktera. Moja stopa je 3% kamata godišnje ovisno o iznosu koji treba posuditi. Iznos zajma je u rasponu od 3.000 do 8.000.000 EUR, a rok otplate varira od 1 do 20 godina. Podsjećam vas da imate niz sigurnosti. Predlažu se prijedlozi za povrat sredstava. Ova studija datoteka traje samo trideset minuta. Mail: nathaliavan9@gmail.com